Правила користування бібліотекою

1.1 Типові правила користування бібліотеками в Україні розроблено у відповідності з Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» поширюються на бібліотеки України незалежно від їхнього відомчого підпорядкування.

2. Правила користувачів

2.1. Користувачами бібліотечних послуг є: юридичні й фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства. кожний громадянин незалежно від соціального походження й майнового стану, расової й національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідання, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України.

2.2. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, Інтернет – центр ЦРБ, а також обслуговування поза бібліотекою.

2.3. Користувачі бібліотек мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, брати участь у читацьких конференціях та інших заходах, що їх проводить бібліотека, та входити до читацьких об'єднань.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів, термін користування новими надходженнями, документами новими надходженнями, документами підвищеного попиту, періодикою - 15 днів. кількість бібліотечних документів, що видаються для роботи в читальному залі, не обмежується.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки якщо вони записані у формулярі. Термін користування користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання одержані по мба видаються для користування у читальному залі.

2.6.Видача додому документів, що користуються підвищеним попитом здійснюється під грошову заставу. За дітей грошову заставу вносять батьки або особи під наглядом яких перебувають діти. Розмір застави встановлюється бібліотекою.

У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек.

Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальним залом, одержати документи додому під грошову заставу.

3. Обов'язки користувачів

3.1 Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює,
ознайомлюється з правилами користування бібліотекою,підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для читацького формуляра.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку. Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки.

3.2 Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставиться до них: при одержані перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний з роботи на документах відповідну позначку. в іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.3 За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач (крім дошкільників та учнів 1-4 класів) розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.


Кiлькiсть переглядiв: 225

Коментарi